3D scannen Holtwoningen Dobbebuurt voor as-built model

Afgelopen paar weken is er hard gewerkt om het as-built model uit te werken voor 189 Holtwoningen in de Dobbebuurt. Met behulp van 3D-scantechnologie hebben wij de woningen, portieken en gevels ingemeten en vervolgens het as-built BIM model uitgewerkt. Woningcorporatie Rochdale is voornemens een grootschalige renovatie uit te voeren voor de portiekflats in deze wijk. Met het oog op de toekomst moet deze woonverbetering leiden tot leefbare en aantrekkelijke woningen.

Eén bron van waarheid

“Het gebouw met uitzonderlijke precisie in kaart brengen levert veel voordelen op voor het gehele bouwproces. Aan het begin van de ontwerpfase zijn de portiekflats in zijn geheel 3D ingemeten. Dit moment is bewust gekozen om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen over het ontwerp op basis van de juiste onderleggers”, vertelt Jelle de Boer van FIMBLE. Met een 3D scanner worden alle zichtbare gebouwdelen vastgelegd. De opbouw van vloeren, wanden, daken en constructieprincipes welke niet zichtbaar zijn op de 3D scan worden uit bestaande archieftekeningen gehaald. Het verwerken van deze gegevens van zowel het archief als de 3D inmeting levert uiteindelijk één as-built model met één bron van waarheid. Elk detail van het gebouw is terug te vinden in het virtueel 3D model waardoor vanaf afstand alle benodigde informatie kan worden geraadpleegd zonder een extra bezoek op locatie.

Prefabricage mogelijk maken

Er zijn niet alleen voordelen voor de ontwerpfase. In het engineering- en werkvoorbereidingstraject wordt veel waardevolle informatie uit het as-built model gehaald om uitvoeringsprincipes te bepalen en prefabricage mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan prefab dakelementen of vervangen van buitenkozijnen. Elke betrokken partner heeft daarnaast toegang tot de 3D inmeting en kan online in ons webportal de 360 graden foto’s bekijken en maten opnemen vanuit deze foto’s.

Bent u benieuwd of een 3D laserscan van meerwaarde kan zijn voor uw renovatieproject? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd naar andere scanprojecten? Kijk dan hier op de website.

Impressie webportal Dobbebuurt