PRIVACYVERKLARING

FIMBLE FIMBLE, gevestigd aan Zekeringstraat 11B 1014 BM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.fimble.nl / Zekeringstraat 11B / 1014 BM Amsterdam
+31202616432 / info@fimble.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FIMBLE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website(s)

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fimble.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FIMBLE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om goederen en diensten te kunnen leveren

– FIMBLE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FIMBLE neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FIMBLE) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FIMBLE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de genoemde persoonsgegevens: 10 jaar. Dit bewaartermijn is gebaseerd op de geschatte gemiddelde uiterste levensduur van een (bouw en beheer)project waarbij onze diensten betrokken zijn en kan derhalve worden verlengt afhankelijk van een langere duur van het project.

Delen van persoonsgegevens met derden

FIMBLE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FIMBLE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FIMBLE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Hieronder een overzicht van cookies die geplaatst kunnen worden met daarachter vermeldt de herkomst. Voor meer informatie over deze cookies, zoals de functie, kunt u het web raadplegen. Voor persoonlijke informatie die wordt gegenereerd door deze cookies door onze eigen domeinen (zoals bijvoorbeeld fimble.nl) geldt een bewaartermijn van 2 jaar. Voor de overige cookies van derden verwijzen wij naar de bewaar termijnen zoals omschreven in de verklaring verwerking persoonsgegevens van deze partijen.

 • APISID                                    .google.com
 • CONSENT                               .google.com
 • CONSENT                               .gstatic.com
 • HSID                                       .google.com
 • NID                                         .google.com
 • NID                                         .gstatic.com
 • OTZ                                         apis.google.com
 • PHPSESSID                             fimble.nl
 • S                                             .google.com
 • SAPISID                                  .google.com
 • SID                                          .google.com
 • SIDCC                                     .google.com
 • SSID                                        .google.com
 • _ga                                         .fimble.nl
 • _ga                                         .twitter.com
 • _gat                                        .fimble.nl
 • _gid                                        .twitter.com
 • _gid                                        .fimble.nl
 • _twitter_sess                           .twitter.com
 • ads_prefs                                .twitter.com
 • auth_token                             .twitter.com
 • catAccCookies                        fimble.nl
 • csrf_same_site                        .twitter.com
 • csrf_same_site_set                  .twitter.com
 • dnt                                          .twitter.com
 • eu_cn                                      .twitter.com
 • external_referer                      .twitter.com
 • guest_id                                 .twitter.com
 • intercom-lou-cd6nxj3z           .fimble.nl
 • kdt                                          .twitter.com
 • personalization_id                  .twitter.com
 • remember_checked_on          .twitter.com
 • syndication_guest_id              .twitter.com
 • tfw_exp                                   .twitter.com
 • twid                                        .twitter.com
 • _gid                                        .twitter.com
 • _twitter_sess                           twitter.com
 • ads_prefs                                 .twitter.com
 • auth_token                             .twitter.com
 • csrf_same_site                        .twitter.com
 • csrf_same_site_set                  .twitter.com
 • dnt                                          .twitter.com
 • eu_cn                                      .twitter.com
 • external_referer                      .twitter.com
 • guest_id                                  .twitter.com
 • kdt                                          .twitter.com
 • lang                                        syndication.twitter.com
 • personalization_id                  .twitter.com
 • remember_checked_on          .twitter.com
 • syndication_guest_id              .twitter.com
 • tfw_exp                                   .twitter.com
 • twid                                        .twitter.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FIMBLE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fimble.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FIMBLE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Incidentele fotografie ten behoeve van werkzaamheden

Het kan voorkomen dat FIMBLE onopzettelijk persoonsgegevens vastlegt in de vorm van digitale afbeeldingen van ongeïdentificeerde personen. Deze informatie is in dit geval altijd per ongeluk vastgelegd doormiddel van fotografie tijdens en ten behoeve het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Er wordt geen persoonlijke informatie gegenereerd op basis van deze afbeeldingen. Ook wordt er niet gewerkt of handel gedreven met de informatie van personen op deze afbeeldingen. Het kan zijn dat deze afbeeldingen op aanvraag worden gedeeld met de opdrachtgever(s) en/of, met toestemming van de opdrachtgever, zijn partners. FIMBLE zal hen vragen zorgvuldig om te gaan met deze afbeeldingen. Daarnaast worden deze afbeeldingen niet (publiekelijk)gepubliceerd of gedeeld aan derden, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door en/of de betreffende afgebeelde persoon(en) en/of opdrachtgever(s) en/of de betreffende afgebeelde persoon(en) onherkenbaar is/zijn gemaakt.

FIMBLE doet zijn best om ongepubliceerde afbeeldingen zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongewenste publicatie of misbruik.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FIMBLE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fimble.nl