Het materialenpaspoort is een instrument om materiaalstromen inzichtelijk te krijgen. Op deze manier wordt er een armsteun geboden aan de circulaire economie. Een materialenpaspoort legt overzichtelijk vast welke materialen er in welke hoeveelheden waar in een gebouw zitten. Daarnaast kan er extra informatie over gebouwonderdelen worden vastgelegd. Voorbeelden van informatie zijn merk, type en herstelmomenten. Op deze manier is er bekend welke materialen er in het gebouw zijn gebruikt en zouden deze materialen kunnen worden teruggewonnen uit het object aan het einde van de levensduur.

Madaster

Het doel van Madaster is om afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort.

Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger.

Op basis van een BIM model kan er door Madaster een materialen paspoort worden gegenereerd. Bij FIMBLE weten we waar dat BIM model aan moet voldoen om juiste informatie te kunnen leveren die tengrondslag kan liggen aan het materialen paspoort.

Specifiek materialen paspoort

Naast de manier waarop het Madaster een materialenpaspoort genereert, zijn er nog andere manieren van genereren waarbij andere vormen van gegevens in het materialenpaspoort getoond kunnen worden die wellicht voor uw organisatie of proces handig kunnen zijn.

Bij FIMBLE kunnen wij u infomeren over welke informatie op welke manier aan de hand van een BIM model in een materialenpaspoort verwerkt kan worden. Ook kunnen wij u informeren over hoe u BIM modellen in uw organisatie kunt gebruiken om een materialen paspoort uit af te leiden.