BIM in beheer? Het begint met de juiste vragen stellen

Het nieuwe pand schittert aan de horizon, de bouw is voorspoedig verlopen volgens planning en het resultaat adembenemend. De opdrachtgever kan terugkijken op een goed doorlopen bouwproces waar de toeleveranciers en bouwpartijen integraal 3D hebben samengewerkt met behulp van BIM. De feestelijke opening van het gebouw is dichtbij maar er moet nog veel gebeuren. De opdrachtgever wacht op de as-built tekeningen en de gebouwdocumentatie van onder andere garantiebewijzen, rapportages, certificaten en ruimteoverzichten. Hoe krijgt de opdrachtgever al deze informatie georganiseerd in zijn eigen onderhouds- en beheersystemen? Welke informatie kan hij uit een BIM halen? Vragen die hij beter alvorens de start van het ontwerptraject had kunnen stellen…

BIM protocol

BIM is een middel om meer controle te krijgen over het bouwproces en informatie eenduidig te communiceren met de verschillende betrokken partijen. Voorafgaand aan een project wordt in het BIM protocol omschreven welke gegevens de bedrijven en organisaties van elkaar verwachten in een BIM. Het protocol helpt de opdrachtgever om te zorgen dat de betrokken partijen de afspraken nakomen en goed gaan samenwerken in een BIM. De bedrijven en organisaties die gaan participeren in het project overhandigen een BIM uitvoeringsplan waarin zij aantonen hoe zij verwachten aan de lijst van afspraken uit het protocol te voldoen.

Onwetendheid bij de opdrachtgever

Na oplevering van een project heeft de opdrachtgever behoefte aan een goed gevuld gebouwinformatiedossier. Informatie over assets met geüpdatete hoeveelheden en materialisatie voor onderhoud, relaties tussen installatiesystemen en de koppeling met ruimtemanagement. Waarom is deze informatie dan vaak niet goed te achterhalen? Zijn er eigenlijk wel afspraken gemaakt over het (BIM) as-built dossier?  Het is in veel gevallen de onwetendheid bij de opdrachtgever waarom zij niet de juiste digitale informatie kunnen uitvragen bij de opdrachtnemer.

Om meer duidelijkheid te scheppen wordt in de praktijk steeds vaker een InformatieLeveringsSpecificatie (ILS) toegepast. Een aanvullend document bij het BIM protocol om exact aan te geven hoe de informatie in een BIM moet worden opgebouwd. Per bouwonderdeel of asset kan worden aangegeven welke informatie moet worden aangeleverd in een bepaalde fase van het bouwproject. Zo kan er bij oplevering een gerichte uitvraag worden gedaan voor het detailniveau van het BIM-model en niet-geometrische informatie die de opdrachtgever bij oplevering zou willen ontvangen. Deze gebouwinformatie in de vorm van een 3D-informatiemodel voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en de beheer- en onderhoudssystemen kunnen deze informatie direct inlezen in het systeem. Meer weten over ILS? Klik hier voor meer informatie.

Door de juiste vragen te stellen aan het begin van het bouwproject kan er controle worden gehouden over de BIM aanleveringsvereisten voor een actueel as-built gebouwdossier.

Geschreven door: Jelle de Boer – FIMBLE